Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

2η συνάντηση

Στις 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των μελών της ομάδας της Ερευνητικής Εργασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι μαθητές ασχολήθηκαν με τον προγραμματισμό των δράσεων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσουν και τον καταμερισμό εργασιών στο πλαίσιο της ομάδας.

Ενδιαφέρον βίντεο από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Παρακολουθήστε ένα ενδιαφέρον βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης με θέμα τον αλκοολισμό στους εφήβους.